Beste (ere)leden, donateurs, vrijwilligers  en een ieder die de vereniging een warm hart toedraagt,


Het jaar 2021 is voor de amateursport niet goed begonnen.
Een verdere lockdown met o.a. zelfs een avondklok werden ingesteld om zo het Corona virus terug te dringen.
Inmiddels is er een aanvang gemaakt met het vaccineren van de bevolking. Naar het zich laat aanzien, zal dit nog geruime tijd in beslag gaan nemen.
Mijn veronderstelling is dat alle maatregelen pas komen te vervallen als een ieder zijn dubbele vaccinatie heeft gehad en dat kan nog wel even duren.

Inmiddels gaat de jeugdafdeling (DTA) gewoon door met trainingen en het spelen van onderlinge wedstrijden in de weekenden.
Het is fijn om te zien dat deze jongemannen hun geliefde sport toch nog kunnen blijven beoefenen.
Het is dankzij de staf en trainers van DTA onder leiding van Orson Naarendorp alsmede de spelers dat er nog enige activiteit op het complex is.
Zij mogen gelukkig nog wel trainen.
Jammer genoeg geldt dit in hele beperkte mate voor de senioren leden. Deze competities staan al weer sedert oktober 2020 stil en mag er slechts met 2 man tegelijk getraind worden.
En nu na de invoering van de avondklok is het bijna helemaal onmogelijk geworden. Eigenlijk geen doen dus…

Het is een vreemde gewaarwording om voorzitter te zijn van een sportvereniging in Corona tijd.
We hopen nu dat aan het eind van het seizoen nog een deel van de competities gespeeld kunnen worden, in welke vorm dan ook.
Misschien nog een paar wedstrijden en toernooien en dan zit het seizoen er al bijna weer op.
Toch even een zijstapje naar de financiële kant van het clubverhaal. De facturen blijven gewoon binnen komen.
De gemeente geeft geen vrijstelling van veldhuur en ook de watergeld-, vuilophalings- en energierekening moeten betaald worden.
De rekening van de KNVB blijft voorlopig ook nog gewoon doorlopen.
Ook onze werknemers, al zijn dat er niet veel, verwachten dat ze hun salaris gewoon uitbetaald krijgen.
We lopen nu echt de rode cijfers in!!
Dus vanaf deze zijde toch een oproep, om je contributie te voldoen. We gaan dit seizoen al verlies lijden, dus blijf je club steunen!
De club heeft het geld hard nodig om deze Corona crisis te overleven.

Een woord van dank dient in ieder geval uit te gaan naar onze vrijwilligers. Zij zijn nog altijd bezig met het opknappen van het clubgebouw.
Het gaat er in ieder geval weer prima uitzien! Mijn oprechte dank daarvoor!

Dan hebben wij nog een evaluatie moment met onze partners van JOGA gehad.
Wij als bestuur vonden dat de samenwerking ons niet dat heeft gebracht wat wij er bij aanvang van hadden verwacht.
Onze meningen over het te voeren beleid lagen dermate ver uiteen, dat het beter was om de samenwerking te stoppen.
Hiervoor zijn een aantal redenen te geven, die ik tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering (datum nog nader) nader zal toelichten.
In goed overleg hebben wij toen besloten, dat het onze wegen zich op zo kort mogelijk termijn zullen scheiden.
Ik heb begrepen dat Kephern Fuller inmiddels het plan heeft opgevat om zijn eigen vereniging op te richten. Uiteraard wensen wij hem hiermee veel succes!

Onder dit artikel publiceren wij een dankwoord van Kephern.

Positief daarentegen is de samenwerking met DTA die zich binnen een jaar volledig geïntegreerd heeft.
Binnenkort zal een van de stafleden van DTA ook toetreden tot het hoofdbestuur.
Mededelingen daaromtrent zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Deze vergadering staat nu in de planning om deze eind februari of begin maart te houden. Uiteraard is dit afhankelijk van de Corona maatregelen.

Rest mij u allen een goede gezondheid toe te wensen en ik spreek graag de hoop uit dat wij elkaar op korte termijn weer op de club mogen ontmoeten.

Met sportgroeten,
Kick Pullen

 

 

JOGA would like to thank Fortius, the club, and its members for their welcoming our organization in 2019.
This year has been hard for everyone and we all feel its best for everyone to build for the future.
Though we could not continue our agreement we wish them great success.
JOGA looks forward to rebuilding for the future and starting a new club in the coming year.  

Thank you again, Fortius!
Kephern Fuller JOGA PRESIDENT