Tijdens de BALV van gisteravond (8 april 2019) hebben de leden het bestuur toestemming gegeven om verder met Joga te onderhandelen over de samenwerking en integratie.
Ook werd daarbij toestemming gegeven om, als de onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomst voor het bestuur acceptabel zijn, de naam van de vereniging te wijzigen in Joga Fortius.
Het is nu zaak om zo spoedig mogelijk de samenwerkingsovereenkomst op te stellen en tot ondertekening daarvan over te gaan.