Contributie

JOGA Fortius

Contributie

Seizoen 2020 – 2021

Senioren: € –

Dames: € –

Senioren 35+: € –
Senioren 45+ (zaterdag): € –
Senioren 45+ (7×7) (vrijdagavond): €  –

Zaal: € –  per lid, (minimaal 8 spelers per team)

De volgende contributiebedragen zijn vastgesteld voor het seizoen 2020-2021

Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging: 1 juni tot en met 31 mei.

CONTRIBUTIE INNING
De contributie wordt geint door Club Collect. Van hen ontvangt u een mail met informatie over de manieren van betalen

BETALINGSTERMIJN EN SANCTIES
De contributie dient vóór 1 september te worden overgemaakt. Betalingen nà 1 oktober worden verhoogd met € 50, – administratie kosten.
Het Bestuur houdt zich het recht voor leden die nà 1 oktober niet aan de verplichting hebben voldaan uit te sluiten voor trainingen en wedstrijden.

JEUGDSPORTFONDS
Gezinnen uit Amsterdam met een minima inkomen kunnen gebruik maken van het jeugdsportfonds. Aanvragen kunnen alleen online gedaan worden door een intermediair (o.a. docent, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, maatschappelijk werker).
In de bijlage de spelregels van het jeugdsportfonds zodat u kunt kijken of u hier gebruik van kunt maken.

De volgende gegevens zijn belangrijk voor de aanvraag:
Naam sportclub: Joga Fortius
Plaats club: Amsterdam
Emailadres: ledenadministratie@jogafortius.nl

Belangrijke informatie m.b.t. het lidmaatschap van JOGA Fortius