Het bestuur heeft voor 8 april 2019 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.
De reden van deze vergadering wordt onderstaande toegelicht.

Wij zijn onlangs benaderd door een organisatie vanuit de USA die hier een eigen voetbalclub wilde gaan starten.
Zij zochten daarbij naar een vereniging waar zij als onderhuurder een veld en kleedruimtes konden huren.
Vanuit Sportpunt was hen een lijstje met eventueel geschikte verenigingen gegeven.
Op deze lijst stond ook Fortius vermeld.
Zij hebben de intentie om volgend seizoen te starten met een Zaterdag Senioren-, Dames- en een Jeugdteam (O-19).
Dit past prima binnen onze ambities om weer te gaan groeien.
Daarnaast willen zij voor verdere inbreng met vrijwilligers zorgdragen.

Wij hebben met hen inmiddels een aantal gesprekken gevoerd waarbij in eerste instantie werd gesproken over een onderhuur-constructie maar naderhand ook het idee werd geopperd om te integreren binnen Fortius.
Door een naam toevoeging zou dan de band met de Amerikaanse organisatie wordt weergegeven.
Deze plannen worden momenteel verder uitgewerkt binnen hun en onze organisatie.

Als we tot een vergelijk komen, dan zal er een naamswijziging plaatsvinden in Joga Fortius.
Dit dient te worden bekrachtigd door aanpassing van de statuten.
Hiervoor is echter toestemming nodig van de leden.

Een nadere toelichting op de plannen zal tijdens de vergadering worden gegeven.

Het Bestuur van de A.S.V. Fortius

Indien bij deze vergadering niet het aantal leden aanwezig is dat nodig is voor het wijzigen van de statuten, dan zal een kwartier na het afsluiten van deze vergadering direct een tweede vergadering worden gehouden waarbij dan wel die beslissing kan worden genomen.