We krijgen vragen over machtigingen voor de aanstaande buitengewone ledenvergadering.
Mocht u zelf niet aanwezig zijn… het formulier dient voor de vergadering aan een bestuurslid te worden overhandigd.

Download en print hem uit…
Volmacht en steminstructieformulier