VoetbalTV, een videoplatform voor amateurwedstrijden, heeft eerder deze week faillissement aangevraagd. Dat blijkt uit een melding in het insolventieregister en wordt bevestigd door directeur Maarten Hoffer.

Het bedrijf had al geruime tijd een probleem met de Autoriteit Persoonsgegevens omdat het zich volgens de toezichthouder niet aan de privacywetgeving hield. Omdat de AP deze zomer een strafmaatregel had opgelegd moest het bedrijf twee weken geleden de opnames van de voetbalwedstrijden stopzetten.
Hoffer liet eerder deze zomer weten dat aandeelhouders Talpa Network en de KNVB overwogen om per 1 september de stekker uit het bedrijf te trekken. Door de onzekerheid kon het videoplatform geen nieuwe voetbalclubs en sponsors werven. Daardoor stonden tegenover de investeringen veel te weinig inkomsten.
Hoffer zegt nu dat in overleg met de curator gezocht wordt naar een akkoord met de schuldeisers. De voornaamste schuldeisers zijn de aandeelhouders Talpa en de KNVB. Komt dat akkoord er dan kunnen de activiteiten voortgezet worden.
Hoffer gaf twee weken geleden aan zich niet neer te leggen bij het besluit van de AP en kondigde een gang naar de rechter aan. ‘De rechtszaak gaat gewoon door’, zegt hij nu.

Kwetsbare groep
Sinds 2018 heeft VoetbalTV bij zo’n 150 amateurclubs camera’s gemonteerd die volautomatisch wedstrijden registreren, die vervolgens online bekeken kunnen worden. Er was vanaf het begin discussie over het initiatief, omdat VoetbalTV beelden uitzendt van amateurvoetballers zonder dat zij daar individueel toestemming voor hebben gegeven. Het gaat bovendien om jongeren vanaf 13 jaar, een kwetsbare groep als het om privacy gaat.
Eerder deze zomer zochten de KNVB en Hoffer de publiciteit met de klacht dat de AP VoetbalTV liet bungelen. Het besluit dat de wedstrijdregistraties niet door de beugel konden, was eigenlijk eind vorig jaar al genomen. Maar het officiële sanctiebesluit bleef uit, zodat VoetbalTV zich ook niet formeel kon verweren. De AP hakte pas in juli de knoop door en legde toen een officiële maatregel op. Een woordvoerder van de AP zei twee weken geleden dat het gebrek aan mankracht en budget bij de toezichthouder ervoor zorgt dat zaken soms vertraging oplopen.

Nederland strikter?
De problemen van VoetbalTV drongen zelfs door tot in de Tweede Kamer. Begin juli nam de Kamer een motie aan waarin de regering werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat er overleg zou komen tussen de AP en VoetbalTV. Uit de vrijdag gepubliceerde beantwoording van Kamervragen over de kwestie blijkt dat de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de zaak onder de aandacht van de AP heeft gebracht. Maar door het formele besluit van de AP was overleg toen al een gepasseerd station.
In de Kamervragen van VVD-Kamerleden Rutmer Heerema en Tobias van Gent wordt ook aan de orde gesteld dat vergelijkbare initiatieven elders in Europa wel worden toegestaan door de privacytoezichthouders. Zij vragen of het wenselijk is dat de regels in Nederland strikter worden geïnterpreteerd dan in andere landen. Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, die de vragen heeft beantwoord, geeft aan dat dat onwenselijk is. Zij geeft ook aan dat minister Dekker met de AP in gesprek gaat over dit thema.

Principekwestie
Achter de problemen van VoetbalTV met de AP gaat een principieel verschil van mening schuil. De AP wilde steeds dat VoetbalTV eerst toestemming vraagt aan de voetballers. Maar het bedrijf beriep zich op een andere grondslag voor het verzamelen van de data, namelijk gerechtvaardigd belang.
De AP heeft echter vorig jaar in een nadere uitleg van de privacywet vastgesteld dat commerciële motieven nooit een gerechtvaardigd belang kunnen opleveren. Directeur Maarten Hoffer van VoetbalTV zei eerder dit jaar dat dit haaks staat op jurisprudentie van onder andere het Europese Hof. Daarom dacht hij ook een sterke zaak te hebben bij de rechter.